Nytt om stab


Siri Kolberg Torgersen er ny forvalter i Helgerud. Hun starter i jobben den 11. april.
Øystein Holtskog er vikarierende kapellan nå som Margrete Telhaug er blitt ansatt som ny sokneprest. Han begynner etter påske.

Ny kirkeforvalter etter Caroline Vesterberg er Siri Kolberg Torgersen. Hun jobber for tiden som HR rådgiver i fellesrådsadministrasjonen og har yrkesmessig bakgrunn som både daglig leder i menighet i Oslo og som kateket i Lommedalen. Hun kjenner Bærum prosti godt og gleder seg til å begynne som forvalter i Helgerud og Tanum menigheter.

Øystein Holte har vært prest i mesteparten av sitt yrkesaktive liv og bor nå i Dikemark sammen med sin kone. Han liker prestegjerningen fordi den favner et bredt spekter av mennesker. Fra småbarn til seniorer, konfirmanter og familier. Han liker å jobbe med gudstjenesten og for øvrig er han glad i sang og hunder.

Tilbake