Biskopen kommer på besøk!


Første uken i mai kommer biskop Kari Veiteberg på visitas til Tanum og Helgerud menigheter. Se programmet her.

Visitas betyr at biskopen kommer for å ha tilsyn med menighetene. Formålet er «å legge forholdene til rette for aktivt engasjement og stadig fornyelse» av i kirken vår, samtidig som visitasen helt konkret skal «støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet».
- Hva betyr kirken for oss som bor på Tanum og lokalsamfunnet her?
- På hvilke områder trenger vi å fornye oss for å skape engasjement hos flere?
- Hvordan kan biskopen inspirere oss som kirke og menighet? Kirken er først og fremst oss mennesker – dernest det bygget som samler oss. Tanum kirke er et gammelt hus. Helgerud er et nyere hus. Røttene er likevel dype og tradisjonen rik. Men det er vi som lever og bor i Helgerud og Tanum som er kirke i dag! Alle er velkomne til å delta under visitasen og bidra med egne tanker om og visjoner for kirken vår. Vårt fellesskap blir rikere når flere er med.

Program:

Tirsdag 2.mai kl.16.30 Tirsdagsmiddag og barnemesse i Helgerud

Onsdag 3.mai kl. 14.00 Vanring elvelangs. Oppmøte ved Kirkens hus i Sandvika

                   ca kl.16.00 "Kulturmingling" i kommunegården.

                            kl.19.30 Musikkmeditasjon i Tanum kirke

Torsdag 4.mai kl.18.30 Menighetsfest for begge menighetene i Helgerud kirke

Søndag 7.mai kl.11 Visitasgudstjeneste for begge menighetene i Helgerud kirke 

Tekst: Prost Ingeborg Blindheim Sommer

Foto: Dag Smemo/Oslo Bispedømme

Tilbake