En fredelig verden - drømmen som brast


Må vi forvente langt mer konflikt i verden?

Foredrag ved Kristian Berg Harpviken, forsker og tidligere direktør ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo, PRIO. De siste årene har vi sett en økning i antall kriger, islamske terrornettverk etablerer seg i nye områder, høyreekstreme grupper vokser frem, og ikke minst, Russlands brutale krigføring i Ukraina setter den etablerte verdensorden på prøve. 

Hva er årsakene til at verden så lenge gikk i positiv retning? Har vi nå passert et vendepunkt, der vi må forvente en lang periode med mer konflikt og mindre internasjonalt samarbeid? Og i så fall, hva skulle til for å snu trenden? 

Entre: Gratis

Arrangør: Helgerud kirkeakademi

Tilbake