Barnas alter


Spennende nyheter på gang i kirkerommet

Tenk å få være med
og tilhøre slik et sted
der barna er størst,
de små kommer først

Helgerud menighet er heldig som har så mange aktive barn! Hver uke fylles kirken av små og store barn som kommer til sang, tirsdagsmiddag, søndagsskole og annen trosopplæring. De fleste aktivitetene avsluttes med en stille stund (så stille som det kan få blitt, i alle fall ... ) med lystenning, sang og bønn.

Nå er vi i prosess med å anskaffe et bønnealter for barn i det som i dag kalles Mariahjørnet i kirken. Vi har allerede en liten versjon av lysgloben, som barna rekker opp til å tenne lys i, og nå får de også et eget alter.
Alterbord og altertavle blir utformet og bygd av Valebjørg Design i Fyresdal, og selve alterbildet skal lages av barn. Valebjørg har hentet inspirasjon fra takkonstruksjonen i kirkerommet og de mange åttekantene som preger kirken vår. Disse vil tas igjen i barnas alter, så det blir et helhetlig og pent uttrykk.

Menighetsrådet har vedtatt prosjektet, og nå venter vi på godkjenning fra biskopen. Det er uvisst når barnas alter vil stå klart, men vi regner med at det blir i løpet av sommeren eller høsten 2023.

Tilbake