Konfirmasjon 2024


Påmelding til konfirmasjon 2024 er åpen 1. mai – 1. oktober

I april sender vi ut invitasjon til konfirmasjon. Denne kommer i postkassa til alle medlemmer i Den norske kirke som er født i 2009, men alle er velkommen til å melde seg på – uavhengig av medlemskap.

Påmeldingen er nettbasert, og er åpen fra 1. mai kl. 12.00. 
I 2024 er det konfirmasjon lørdag 7. klokken 11.00 og 13.00 og søndag 8. september kl. 11.00.
Du kan velge konfirmasjonstidspunkt ved påmelding. Når en gudstjeneste er full, stenges den for påmelding og du må velge en av de andre.

Konfirmantundervisningen starter i januar, og det er konfirmantleir 5. – 10. august (uke 32).

Hvis du har andre spørsmål knyttet til konfirmasjon i 2024, kan du kontakte kateket Turid Skarbø 

Tilbake