Tilrettelagt konfirmantundervisning


Vi ønsker å møte alle konfirmanter der de er, og legger gjerne til rette for ulike behov.
 

Mennesker er ulike og har forskjellige måter å lære på.
Vi tilstreber å møte konfirmantene der de er, og med de ressursene de har.
Der det er et ekstra behov for tilrettelegging, gjør vi det med glede! 
Tilrettelagt konfirmantundervisning kan ta ulike former, og vi utformer et opplegg som passer i dialog med foresatte, alt etter hva behovet er. For noen vil det fungere godt med enkel tilrettelegging, mens andre har det best med en-til-en-undervisning.

Tilrettelagt gruppe i Eiksmarka kirke
I Bærum har menighetene i mange år hatt et samarbeid om en egen konfirmantgruppe med behov for tilrettelagt undervisning. Denne gruppen har sine samlinger i Eiksmarka kirke, og det er konfirmasjon i mai.
Eiksmarka kirke er universelt utformet, og ligger ikke så langt fra Haug skole, hvor mange av konfirmantene er elever. Det er ca. 10 samlinger, og strukturen er lik fra gang til gang.
Vi øver mye på det som skal skje på konfirmasjonsdagen, for å skape trygghet og forutsigbarhet.
Kateketen fra hver enkelt menighet følger sin konfirmant. I tillegg er det med prest og organist.

Tilrettelegging for enkeltkonfirmanter i Helgerud
En annen mulighet er å legge til rette for enkeltkonfirmanter i den store konfirmantgruppa i Helgerud, eventuelt at konfirmanten følger undervisningen i Eiksmarka, men har konfirmasjonsdagen i sin lokale kirke.  

En til en-undervisning
For noen konfirmanter er det best med en til en-undervisning. Da lager vi en egen plan for konfirmanten, og undervisning og konfirmasjon er i Helgerud kirke.


Vi ønsker en god dialog med foresatte for å gi konfirmanten best mulig utbytte av konfirmasjonstiden. Kryss av for tilrettelagt undervisning i påmeldingsskjemaet, så tar kateket Turid Skarbø kontakt for å avtale et møte med foresatte.

Tilbake