Stille dag


9.mars kl.10-16 i Helgerud kirke 

Noen må ta vare på stillheten, skriver Hans Børli. I fastetiden, lørdag 9.mars, inviteres vi til å gå inn til stillheten i Helgerud kirke. Dagen er åpen for alle, uavhengig av bakgrunn og erfaring med stillhetsarbeid.

Programmet veksler mellom stilletid alene og liturgiske samlinger i kirken. Det serveres et enkelt, varmt måltid. Gratis inngang. Mulighet til å gi kollekt.

For påmelding / mer informasjon:
Kontakt sogneprest Margrete Telhaug, epost: mt452@kirken.no.

Tid: Lørdag 9. mars kl 10.00 – 16.00
Sted: Helgerud kirke, Sokneprest Munthe-Kaas vei 1, Gjettum (ved innkjøringen til Bærum sykehus)

Tilbake