Regnbueflagg utenfor Helgerud kirke


Trygge rom 

I juni måned vil dere se at regnbueflagget vaier utenfor Helgerud kirke i forbindelse med at Pride feires i Bærum denne måneden. Våren 2023 vedtok MR at det skal flagges med regnbueflagg i juni. Bakgrunnen er at vi vil være med og feire Guds kjærlighet og det mangfoldet Gud har skapt. I 1.Mosebok står det at Gud satte regnbuen som et tegn på sin trofasthet og kjærlighet til alle mennesker. I vår tid er regnbuen også tegn på mangfold, likeverd, og anerkjennelse.

Den norske kirke har i sin strategi at vi vil skape "trygge rom". Det er fremdeles mennesker som opplever at de ikke kan være sikre på at det er trygt å være den de er og elske den de elsker. I Det nye testamentet står det at alle er ett i Kristus. Så la oss øve oss i å leve sammen med mangfold og anerkjenne menneskeverd og likeverd for alle. Helgerud kirke vil med regnbueflagget signalisere at her er det et trygt rom. 

Tilbake