Gudstjenester


Velkommen til gudstjeneste

 

Hva er gudstjeneste?

«Vi ønsker hverandre velkommen til gudstjeneste», sier vi like før gudstjenesten begynner I Helgerud. Vi ønsker hverandre velkommen. Det betyr at ingen av oss er vert eller gjester. Vi er alle deltagere gjennom bønner, salmesang og lyttende til bibeltekster. Vi tar imot dåpsbarna og vi tar del i nattverdsmåltidet. Slik blir gudstjenesten et møtested. Der vi møter hverandre og der Gud møter oss.
Slik blir det et møtested mellom himmel og jord.
Uansett hvordan uken har vært, får vi være tilstede i kirken og kjenne at her hører jeg til!
Dette store rommet trenger vi fordi det skal romme hele livet vårt!
Tilbake i hverdagen har vi fått med oss noe av betydning, noe som kan gi oss styrke gjennom uken!

Nattverd
Nattverden er et måltid av brød og vin. Det var skjærtorsdagskvelden at Jesus holdt påskemåltid sammen med disiplene. Det var under dette måltidet at Jesus sa at brødet var kroppen hans og vinen blodet. Vi sier han innstiftet nattverden. «Gjør dette til minne om meg» sa Jesus. Og dette har kirken gjort i alle årene etterpå.
På en konkret måte kommer Jesus til hver og en som deltar i måltidet. Brød og vin er det synlige. Tilgivelse og styrket tro er det usynlige. Det gjør nattverden til et sakrament.
Og som med gudstjenesten for øvrig er alle velkommen!
I Helgerud har vi nattverd omtrent hver søndag.

 

Hva er kirkeåret?

Det er tre store høytider i kiren; jul, påske, og pinse. Adventstiden før jul, fastetiden før påske, og Allehelgenssøndag om høsten er tider med særpreg i kirkeåret. Hver søndag ellers har sine bestemte tema knyttet til tiden i kirkeåret. Slik skaper kirkeåret en veksling mellom hverdag og fest og sørger for at vi får lest gjennom et representativt utvalg av bibeltekster. Slik får vi del av bredden og fylden i kristen tro. Kirkeåret starter 1.søndag i advent.

 

Hva er liturgi?

Liturgi betyr «folkets tjeneste». Det handler om det menigheten «gjør» sammen under gudstjenesten - utenom salmene – som for eksempel å synge «Herre, hør vår bønn» i forbønnen. Gudstjenesten har sannsynligvis hatt sang og lesning vekselvis mellom prest og menighet siden kirkens begynnelse. I Helgerud bruker vi liturgisk musikk laget av Iver Kleive.

 

Hva er kirkekaffe?

Kirkekaffe er et viktig møtested i fortsettelsen av gudstjenestefellesskapet. Det er en god anledning til å stanse opp og bli kjent med hyggelige folk i menigheten. Her kan også erfaringer og meninger utveksles om menighetens liv og virke.