Møtepunkt og diakoni


Diakoni - omsorg i praksis

Diakoni er ett av kirkens viktige satsnings-områder i Bærum. Å se hva som er «Vår nestes nød og behov i vårt samfunn» handler dypest sett om å være en troverdig kirke.