Vil du bidra?


Helgerud trenger deg! Du kan bidra med din tid, ditt engasjement eller med å gi penger. Alt bidrar til å skape gode fellesskap for mennesker i alle aldre.

Vil du bidra til noe meningsfullt? Kirken arrangerer masse fine tiltak for barn og familier, tilbyr et godt miljø for ungdom, har gudstjenester og kulturevenementer. Alt dette er ikke mulig uten frivillige medarbeidere og frivillige gaver. Les mer om hvordan du kan bidra.