Jubileumshistorier 


Helgerud menighet nærmer seg 40 år, vi vil samle historiene!

I tiden opp mot feiringen ønsker vi å samle historier fra menigheten. Det kan være alle mulige slags fortellinger som du tenker andre kan ha glede av å lese. Målet er å lage et historisk dokument som vil være tilgjengelig på nettsiden. Vi håper dere kan være med å sende inn og lage en spennende side for alle. Tekstene bør være på ca. en halv side og helst med bilder. Frittstående bilder kan også være av interesse. Bildene som sendes inn må være godkjent av de som er avbildet og være privateid.

Spørsmål, tekst og bilder sendes til Jan Erik S. Johansen på js944@kirken.no.

Tekster og bilder vil bli lagt ut på denne siden fortløpende.

 

Litt om barnearbeidet på 90- og 2000-tallet

Søndagsskole og barneråd

Les meir

 

Konfirmantturer i Rondane

Øivind Skjerve forteller om fjellturer med konfirmantene

Les meir

 

Patent X

Patent X er navnet på verdens eneste himmel- og jordklubb

Les meir

 

Edward Hulbak intervjuer Odd Jordheim

Intervju med første formann i Helgerud menighetsråd. Intervjuet er fra 25-års jubileet. 

Les meir

 

En logo blir til!

Målfrid Brekke har foretatt et detektivarbeid i tilblivelsen av menighetens logo. 

Les meir

 

Innmari fint altså?

I 1978 kunne en Helgerud-konfirmant konkludere med at konfirmantleiren, den var innmari fin, helst skulle den vart i 2 uker. 

Les meir

 

Helgerud grunnstensnedleggelse

10. mai 1981 var det familiegudstjeneste og nedlegging av grunnsten. Tilstede var fung. biskop Reidar Kobro og menighetens prester. 

Les meir